ONLINE ÜRÜN VE TEKNİK EĞİTİMLERİ

POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİ

DELTA GREENTECH ELEKTRONİK SAN. LTD. ŞTİ. OLARAK İNTERNET ARACILIĞI İLE VERİ TOPLAMAYA İLİŞKİN POLİTİKAMIZ ve AYDINLATMA METNİMİZ

I- VERİ TOPLAMA POLİTİKAMIZ

Genel Olarak

Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Şti., olarak kişisel bilgilerinize değer veririz. İnternet Sitemizde kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı ve yönettiğimizi ve güvenlik önlemleriyle ilgili politikalarımızı açıklayarak sorularınızı yanıtlamak istiyoruz. Delta, kişisel bilgilerin korunması ve veri güvenliği ile ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uyar. Bu kapsamda özellikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik, Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulan düzenlemelere uygun hareket etmekte, diğer yandan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR) ilkeleri de gözetilmektedir.

İnternet sitemiz aracılığı ile sizden aldığımız kişisel bilgiler, genel olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin içeriğini geliştirmek, şirketimiz pazarlama faaliyetlerini yürütmek, teknik ve diğer tüm sorunları hızlı bir şekilde çözerek müşterilerimize, bayilerimize destek olmak; bu kapsamda eğitimler vermek; potansiyel müşterilerimizin bizi tanımasını sağlamak ve iletişimde bulunmak amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. İnternet Sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi bu amaçlar dışında kullanmayacağız ve bu amaçlar dışında üçüncü kişilere aktarmayacağız.

A- Çerezler

İnternet sayfamızda bazı çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, internet sitemizin daha kullanıcı dostu, verimli ve güvenli olmasına yardımcı olur. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu "oturum çerezleri" olarak adlandırılır. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz silene kadar cihazınızın hafızasında kalır. Bu çerezler, siteyi bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımayı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirecek şekilde yapılandırabilirsiniz; bu yapılandırma ile, bir çerezi kabul edip etmemek veya reddetmek üzere karar verebilirsiniz. Alternatif olarak, tarayıcınız belirli koşullar altında çerezleri otomatik olarak kabul edecek veya onları her zaman reddedecek veya tarayıcınızı kapatırken çerezleri otomatik olarak silecek şekilde yapılandırılabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmak bu internet sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

Elektronik iletişime izin vermek veya kullanmak istediğiniz belirli işlevleri sağlamak için gerekli olan çerezler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m.5 f.2, bent (f) uyarınca, internet sitesinin sahibi olarak, teknik hatalardan arındırılmış, optimize edilmiş bir hizmet sağlamak için çerezlerin saklanması konusunda meşru bir menfaate sahibiz. Diğer çerezler (sörf davranışınızı analiz etmek için kullanılanlar gibi) de depolanırsa, bu gizlilik politikasında ayrıca ele alınacaktır.

B- Sunucu Günlük Dosyaları

İnternet sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği bilgileri "sunucu günlüğü dosyalarında" toplar ve saklar. Bunlar:

  • Tarayıcı tipi ve tarayıcı versiyonu
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendirme URL'si
  • Erişim yapan bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer kaynaklardan gelen verilerle birleştirilmez.

Veri işlemenin temeli KVKK m.5, f.2 c, e ve f bentleridir. Maddenin c bendi: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, e bendi: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f bendi ise: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”dır.

C- İletişim Formu

Bize iletişim formu aracılığıyla sorular gönderirseniz, sorunuzu ve takip eden soruları yanıtlamak için verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere forma girilen verilerinizi toplayacağız. Bu bilgileri izniniz olmadan paylaşmayız.

Bu nedenle, iletişim formuna girdiğiniz verileri yalnızca KVKK m.5 kapsamında işleme koyacağız. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu talebi yapan gayri resmi bir e-postayı tarafımıza ulaştırmanız yeterlidir. İsteğinizi almadan önce işlenen veriler hala yasal olarak işlenebilir

Silme talebinde bulunmadıkça, saklanması için onayınızı iptal etmeyene veya depolamanın amacı artık geçerli olmayacak (örneğin isteğinizi yerine getirdikten sonra), iletişim formunda sağladığınız verileri saklayacağız. Herhangi bir zorunlu yasal hüküm, özellikle zorunlu veri saklama süreleriyle ilgili olanlar, bu hükümden etkilenmez.

D- Bu İnternet Sitesine (forum alanına) veya Ortak Portallarımıza Kaydolma

Burada sunulan ek işlevlere erişmek için internet sitemize kayıt olabilirsiniz. Giriş verileri yalnızca kaydolduğunuz siteyi veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanılacaktır. Kayıt sırasında talep edilen zorunlu bilgilerin eksiksiz doldurulması zorunludur. Aksi takdirde, kaydınızı reddederiz. Sitemiz, Kişisel Veri İşleme Politikalarımız kapsamında önemli değişiklikler veya teknik değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için kayıt sırasında belirtilen e-posta adresinizi kullanacağız.

Kayıt sırasında sağlanan verileri yalnızca KVKK m.5 kapsamındaki izninize dayanarak işleme alacağız. Kayıt esnasında verdiğiniz izni, geleceğe etkili olarak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu isteği, tarafımıza bildirdiğiniz e-posta adresinden göndereceğiniz bir e-posta ile iletebilirsiniz. İzni geri alma isteğinizin tarafımızca alınmasından önce işlenen veriler hala yasal olarak işlenebilir. Ancak, KVKK m.11’de sayılan haklarınız saklıdır. İnternet sitemizde kayıtlı kaldığınız sürece, kayıt sırasında toplanan verileri depolamaya devam edeceğiz. Kaydınızın silinmesi talebinin tarafımıza iletilmesinden itibaren kişisel verilerinizin tamamı ikinci yılın sonunda tüm kayıtlarımızdan silinecektir.

E- Sitemizden Yönlendirilen İçerikler

İnternet sitemiz içerisinde yer alan bağlantılar kullanılmak suretiyle; ürünler hakkında ayrıntılı bilgi almak için Delta ürünlerinin üreticisi ve dağıtıcısı, şirketimizin de tek ortağı olan Delta Electronics (Netherlands) B.V.’nin internet sitesine ve ayrıca Youtube ve Linkedln internet sitelerine yönlenebilirsiniz. Söz konusu sitelerin kendi kişisel veri saklama politikaları mevcut olup, yönlendiğiniz sitedeki aktiviteleriniz için öncelikle ilgili sitenin güvenlik ve gizlilik açıklamalarını okumanızı öneririz.

F- Şirket Ürün ve Hizmetleri Hakkında Yapılan Eğitimlerde Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere (özellikle endüstriyel otomasyon çözümlerine) yönelik olarak, müşterileri ve bayilerimize yüzyüze veya online sistemler üzerinden eğitimler düzenlemekteyiz. Bu eğitimler talep veya teknik gereklilikler nedeniyle hazırlanmaktadır. Ürünlerimizin teknik detayları hakkında yapılan ve çözüm üretmeye yönelik eğitimlerimize katılmadan önce, kayıt esnasında talep edilen bilgilerin eksiksiz doldurulması zorunludur. Aksi takdirde, kaydınızı reddederiz. Ayrıca eğitim esnasında şirketimiz tarafından kayıt alınmaktadır. Burada ses veya görüntünüz de sadece açıklanan amaçla kaydedilmektedir. Ses veya görüntünüzün kaydedilmesi ve paylaşılması konusunda açık rızanız mevcut değil ise lütfen bu durumu şirketimize iletiniz ve bu tür kişisel verilerinizin toplanmadığı ve işlenmediği eğitimlere katılma talebinde bulununuz. Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çözüm üretilmesi kapsamında eğitimler düzenlendiğinden yaptığımız etkinliği şirket ortağımız, DELTA ELECTRONİCS (NETHERLANDS) B.V.’yle; devam eden eğitimlere ışık tutması, tekrardan kaçınılması, müşteri ve bayilerimizin tekrar ulaşabilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında kullanılması amacıyla internet sitemiz üzerinden ve çeşitli kanallardan yayınlayacağız. Eğitimlere katılmak ve kayıt ve eğitim esnasında sağlanan kişisel verilerinizi yalnızca KVKK m.5 kapsamındaki açık izninize dayanarak işleme alacağız. Kayıt esnasında verdiğiniz izni, aşağıda yer alan kişisel verilerin işlenmesinin geri alınmasına dair yöntemi izleyerek geleceğe etkili olarak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İzni geri alma isteğinizin tarafımızca alınmasından önce işlenen veriler hala yasal olarak işlenebilir. Ancak, KVKK m.11’de sayılan haklarınız saklı olup, haklarınız aşağıda sunulmuştur.

II- AYDINLATMA METNİ

A- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda internet sitesi ve internet ortamı üzerinden şirketimizce toplandığı açıklanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve yukarıda aktarılan özel amaçlar yanında, genel olarak, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin içeriğini geliştirmek, şirketimiz pazarlama faaliyetlerini yürütmek, teknik ve diğer tüm sorunları hızlı bir şekilde çözerek müşterilerimize, bayilerimize destek olmak; bu kapsamda eğitimler vermek; potansiyel müşterilerimizin bizi ve ürünlerimizi tanımasını sağlamak ve iletişimde bulunmak amaçlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

B- Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket’in yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında Şirket ortağı, iş ortakları, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir. Ayrıca her bir veri için yukarıda açıklanan şartlarda üçüncü kişiler ile paylaşım da yapılabilir. Açıklanan kapsam dışında veri paylaşımı yapılmayacaktır.

C- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz otomatik yolla (çerezler gibi) veya tarafınızca paylaşılması suretiyle manuel olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Yukarıda “a” paragrafında aktarıldığı üzere Kanun’un 5 ve 6.maddelerinde yer alan yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve ayrıca duruma göre burada yer alan ilkeler ile “aydınlatılmış açık rızanız” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

D- Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Veri Sahibi Olarak:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre DELTA GREENTECH Elektronik San. Ltd. Şti.’nin Şerifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No: 16/A Ümraniye / İSTANBUL adresine kimliğinizin tespiti yapılmak suretiyle yazılı olarak,deltagreentech@hs01.kep.tr adresinden; güvenli elektronik veya mobil imzanız ile kvkk@deltaww.com e-posta adresi aracılığı ile internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularınız 30 gün içerisinde değerlendirilerek, sonuçlandırılacaktır.